דוד מצחיק ומפוזר עם פפיון אדום אשר מנהל את הכולבו (מכולת) שלו. סדרת ילדים אבל קטנים.
דוד חיים