גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי צלילוש.

דויד בן גוריון היה ראש הממשלה הריאשון של מדינת ישראל