דחיינות היא נטייה לעשות דברים לא חשובים לפני המשימות החשובות !
דחיינות