ביטוי תחושות של האדם באמצעות תנועות, מילים, הבעות פנים ומעשים. מאפשר שחרור, הרגשה טובה ואפשרות להמשיך הלאה.