אזורי תפוצה בעולם:
כל המקום
בית הגידול - סביבת החיים בה גר: כל מקוםםם

מבנה הגוף

מזונו (האם הוא צמחוני/אוכל בשר/אוכל-כל):
לא יודעת
תהליך הרבייה (גלגול מלא או גלגול חסר):

יחידני או חברתי:

מועיל או מזיק לבני- אדם:

"התפקיד" שלו בטבע:

מיוחד, מעניין ו"מגניב" בו: