ההבדל בין מדינה לארץ

אני יסביר:  דוד בן גוריון אמר "אני מכריז בזאת על הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל היא מדינת ישראל"
אני יסביר: הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל היא מדינת ישראל בארץ ישראל בתוך ארץ ישראל ולמה כי לא כל ארץ ישראל היתה שלנו מקווה שהבנתם 
נ המלך👑