שם האתר:
מגדלים סוסים
כתובת האתר: 

מיועד לגילים: 
12 פלוס
האנשים/החברה שמפעילים את האתר: 
סוסיםמ
משמש ל:
ללמוד על סוסים
דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בו: 

היתרונות שלו:

החסרונות שלו:

כדאי להיזהר מ....