גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי רואי.

עץ הזית מסמל שלום ותקווה. בסיפור המבול היונה חוזרת עם ענף זית המסמל שהמבול תגמר "ותבוא אלו היונה נהנה עלה זית בפיה" (בראשית ח יא). 
עץ הזית מסמל את הקשר בן אדמת ארץ ישראללעם ישראל.
הזית מופיע בסמל המדינה המנורה שדלקה בבית המיגדש