הזית בסמל המדינה המנורה

האחים שמיר שהיו גרפיקאים המציאו את סמל מדינת ישראל.הם אמרו את המרכיבים הבאים :מנורה, ענפי זית והמילה ישראל. הזית מסמל שלום ותקווה ובגלל זה שמו אותו בסמל מדינת ישראל, שיהיה שלום ותקווה במדינת בישראל.
המנורה דלקה כל הזמן בבית המקדש.במנורה 7 קנים.
הזית בסמל המדינה המנורה