תיאור בעל החיים

הכנס כאן תיאור של בעל החיים
אוזניים

תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה:יונקים

משפחה:
חתולים
תנאי מחייה: בית

מזון מועדף:
בשר
משך זמן ההיריון:
6 חודש
תפוצה בארץ ובעולם: בכל מקום