שמות החג:

  • כאן כותבים את שמות החג והסבר קצר על כל שם.
  • כאן כותבים את שמות החג והסבר קצר על כל שם.

המועד בו נחגג החג:

כאן כותבים את מועד החג ומסבירים למה נקבע המועד הזה


מספר הימים בהם נמשך החג:
יום


הסיבה לקיום החג:

חג לאילנות

מנהגי החג:

  • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
  • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
  • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
לאכול פירות יבשים


מאכל מרכזי בחג:

  • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה
  • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה
  • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה
  • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה

תלבושת מיוחדת שלובשים בחג: