הרבה אנשים מכירים את העבודות הכלליות. כמו כל העבודות שהם יותר פופיולריות שמרוויחים הרבה כסף עליהם. כמו רופאים, עורך דין, איש עסקים וגם פוליטיכים. בהשווה לזה גם יש עבודות שלא הרבה אנשים עושים כמו ועבודות שלא מרביחים הרבה כסף עליהם. כמו, קופעים, ניקוי בית , וגם אנשים שעובדים במקומי כבישה. בנוסף לזה, יש עבודות מיוחדים שלא הרבה אנשים מכירים. היפותרפיה זה דוזמא לעבודה שלא הרבה אנשים מכירים. היפותרפיה עובד עם אנשים עם מוגבלות ובמקביל לזה עם סוסים שמאומנים בלעזור לאנשים. זה גורם לאנשים להשתמש בתרפיה כדי להשתפר את חייהם. זה עוזר להם לשפר את החוזק והאזון שלהם וגם משפר הרבה עוד דברים כמו ראה. בסופו של דבר היפותרפיה זה עבודה מאוד מאנינת ועבודה טובה לאנשים שמאוד אוהבים לעזור לאנשים עם מוגבלות וגם סוסים. היפותרפיה משפיע על חיים של אנשים וגם גורם להם להיות בראים וחזקים.

  
היפותרפיה