הכל בראש זה סרט יפה וארוך או מדבר על עצב שמחה גועל ופחד שהם שולטים בריילי
הכל בראש