הכנסת היא מקום בו נמצאים כל נציגי הציבור הנבחרו בבחירות הדמוקרטיות. הכנסת נקראת הרשות המחוקקת כי היא זאת שקובעת את החוקים של המדינה על פי הצבעה של חברי הכנסת,אם יש רוב החוק עובר, אם לא אז לא. בכנסת יש 120 מושבים. הכנסת היא דמוקרטית.
הכנסת