הלוח העברי הוא לוח שנה המבוסס על שילוב של מחזור הירח ומחזור השמש. כל שנה בלוח מקבילה פחות או יותר למחזור השמש, ומכילה 12 או 13 חודשים, המתחילים כל אחד במולד הירח ונגמרים במולד הירח הבא.

הימים בלוח העברי מתחילים עם שקיעת החמה לקראת היום הבא, ועד שקיעת החמה בסופה. החודשים בלוח העברי מתחילים עם הסתרת הירח והופעתו המחודשת, וליל ירח מלא הוא אמצע החודש.

חודשים עבריים

בשנה העברית הרגילה יש 12 חודשים (שנה פשוטה), אך אחת לשנתיים-שלוש חלה שנה מעוברת - שנה בת 13 חודשים.