גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אורי יגל.

האצ"ל ההגנה והלח"י  היו מחתרות שנלחמו בבריטים לפני קום המדינה.

ההגנה היו בהתחלה רק לשם הגנה על היישוב היהודי, והם לא פעלו נגד הבריטים. שהבריטים החלו לבצע ממש תקיפות נגד היהודים הקימו את הפלמ"ח. ההגנה גם ללא הפלמ"ח הייתה המחתרת הכי גדולה.

הפלמ"ח לא היה ממש מחתרת אלא היה החלק הצבעי של ההגנה, היה לו גם יחידה קטנה הפלי"ם שהיה כמו הפלמ"ח רק היו עסוקים בדברים שיותר קשורים לחו"ל.

האצ"ל הייתה מחתרת יותר קטנה אשר מפקדיה הראשונים פרשו מן ההגנה מכיוון שלדעתם בהגנה לא פעלו מספיק נגד הבריטים, באצ"ל הפעולות היו יותר מעשיות.

הלח"י הייתה המחתרת הקטנה ביותר, מפקדיה פרשו מן האצ"ל בגלל הסיבה שמפקדי האצ"ל פרשו מההגנה.

המפקד הראשון של הלח"י היה אברהם שטרן המכונה יאיר. והוא נרצח בידי הבריטים בגלל שהלח"י היו המחתרת הקיצונית ביותר מפקדם היה מבוקש זמן רב והתחבא, בסוף מצאו אותו הבריטים, קשרו אותו, וירו בו שהוא לא יכול לעשות כלום.

תנועת המרי:

תנועת המרי

 

המחתרות