עובדות על המספר 4

  • 4= 2×2 שזה כמו 2+2
  • 4 זה 100 בכתיב הבינארי
  • 4 הוא המספר הראשון הלא ראשוני
  • ישנן 4 פעולות חשבון עיקריות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק
המספר 4