המשקפיים הם חפץ העוזר לאנשים כמוני לראות טוב יותר.