הנאורות ורעיונותיה

מתי?
במאה השמונה עשרה.
איפה?
באירופה.
מי?
מחוללי הנאורות היו קבוצה גדולה של הוגי דעות שנקראו פילוסופים.
מה?
מה שמיוחד בתקופת הנאורות הוא שהפילוסופים אמרו להיות עצמאי בחשיבה ולא להקשיב באופן אוטומטי למלך או לאל.