הדרך שבה האדם מרגיש לגבי עצמו, השווי שלו. הערכה עצמית נכונה נוצרת כשהאדם מודד את עצמו ביחס לעצמו ולא ביחס לאחרים.