• אי  אפשר לאכול עוגה ולהשאירה שלמה
  • למכור קרח לאסקימוסים
  • תמונה שווה 1000 מילים
הפתגמים: