הרב מרדכי אליהו הרב הראשי לישראל

הרב מרדכי צמח אליהו הרב הראשי לישראל


קורות חיים


שנת הלידה :כא באדר התרפט
שנת הפטירה: כה בסיוון התשע
מקום לידה: נולד בעיר העתיקה בירושלים לרב סלאמן אליהותפקידים

פוסק מקובל ומנהיג דתי 
דיין ורב ראשי
ציטוטים או מעשים מוכרים
הרב מרדכי אליהו הרב הראשי לישראל