גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי נועם בן חמו.

הר הזיתים מוזכר רק בתנך בספרשמואל ב' מתואר כיצד ברח דוד המלך מאבשלום דרך הר הזיתים: "במעלה הזיתים עלה ובוכה וראש לו חפויי... ויהיה דוד בא עד הראש אשר יתחוה שם לאלוהים" (טו ל-לב).

הר הזיתים