הם מטפלים בילדים שחולים בסרטן ועושים להם כיף חיים ומשקעים בהם. 💔💔💔💔💔
זיכרון מנחם