מקור הזן: ישראל. פיתוח חדש ומקורי של המכון וולקני. צאצא [ילד] של זן מתונסיה. היבולים שלו בינוניים. כושר השתרשות בינוני. פוריות טובה. הפרי קטן מאוד ,מיועד לשמן בלבד. תכולת שמן בינונית ואיכות בינונית.
זית מעלות