זנים של עץ הזית וזיתים

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי עמית123.

סורי: מקור הזן: צור, לבנון
הזן הנפוץ ביותר בישראל. עיקר גדולו במגזר הערבי באזור הגליל. העץ בגודל בינוני וגם הפרי. פרותיו של עץ הזית יכולים לשמש לכבושים בשיטות שונות. השמן של עץ הזית בארומה פרותית וירוקה. 
נבלי מחסן: נבלי בלדי הזן הנפוץ ביותר באזור יהודה והשמרון. לאחר מלחמת ששת הימים הזן נבלי מחסן [זן נבלי משופר.] העץ בגודל בינוני. פרי בינוני ועד גדול וקליפה עבה. שימוש לכיבושים וגם לזית מגלען. השמן בעל ארומה יחודית, מידת חריפות ומרירות עדינה יחסית ומרקם חמאתי במיוחד.
ברנע: זן ישראלי זן מתאים במיוחד לשיטת גידול אינטנסיבית, צימוח מהיר לגובה, התוכלה של השמן בינונית, פוטנציאל ליבולים גדולים. נותן יבולים יציבים. הפירות שלו גדולים יחסית, מארכת עם פיטם בולט בקצה הפרי. כמעט ואינו משמש לכבישה אלא בעיקר להפקת שמן. יתרון נוסף: שמן עדין ועמיד מאוד באחסון.