חבט שיטה למסיק זיתים. על ידי  חבטות על  ענפי עץ הזית!
חבט