שמות החג:

  • חג המצות- מכיוון שבני ישראל אכלו מצות בצאתם ממצרים.
  • חג הפסח- מכיוון שה' פסח( דילג) על בתי היהודים במכת בכורות.
  • חג האביב כיוון שהוא נחגג באביב

המועד בו נחגג החג:

ט"ו עד כ"א ניסן כי בזמן הזה יצאו בני ישראל ממצרים.


מספר הימים בהם נמשך החג:

שבעה.

הסיבה לקיום החג:

שחרור בני ישראל ממצרים.


מאכל מרכזי בחג:

  • מצה.
  • סימני הסדר.
  • יפה מ נ המלך

חג הפסח