גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אלקטרו הגאון.

חדשות הם דברים שמודיעים עליהם בטלויזיה ובמקרים חשובים 
חדשות