גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי זיווני.

תיאור בעל החיים

הכנס כאן תיאור של בעל החיים


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: חזיירים

משפחה: יונקים

תנאי מחייה: בשדות

מזון מועדף: בשר

משך זמן ההיריון: 16-20 שבועות

תפוצה בארץ ובעולם:  באזורי מיוערים בארופה

חזיר