חידושי העברית של אליעזר בן יהודה

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי יונתי.

אליעזר בן יהודה נולד (כ''א בטבת תיר''ח 7 בינואר 1858 כ''ו בכיסלו תרפ"ג  16 בדצמבר  1922)