תיאור כלב
תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: יונקים

משפחה:זאב

תנאי מחייה: בית

מזון מועדף: בשר

משך זמן ההיריון:6 חודשים

תפוצה בארץ ובעולם: 
בכל העולם