תיאור המשחק:חיי שרה

המשחק בולט בעיקר ב:ישראל

מספר שחקנים:אין סוף

כמות קבוצות:0

חוקי המשחק:ליפגוע בכמה שיותר אנשים

עבירות:אין

עונשים:אים פוגיעים בך שב בצד