חיפושית מושית השבע

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי נעמי12345.

אזורי תפוצה בעולם:נפוצה באסיה,אפריקה הצפונית,צפון אמריקה ובישראל.

בית הגידול – סביבת החיים בה גר:מקומות מוארים ושדות פתוחים. . מבנה הגוף

מזונו (האם הוא צמחוני/אוכל בשר/אוכל-כל):

תהליך הרבייה (גלגול מלא או גלגול חסר):

יחידני או חברתי:

מועיל או מזיק לבני- אדם:

"התפקיד" שלו בטבע:

מיוחד, מעניין ו"מגניב" בו: