תיאור בעל החיים

חמור זה חיה שדומה לסוס, אך גופו קטן יותר, ראשו גדול יותר, אזניו ארוכות יותר וקולו שונה - בעוד הסוס צוהל, החמור נוער, או נוהק


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: יונקים

משפחה: סוסיים

מזון מועדף: צמחים ועשבים

משך זמן ההיריון: שנה

לצערנו חמור מוגדר כחיה עצלנית וטיפשה למשל בביטוי מוח של חמור או עצלן כמו חמור למרות שחמור זאת חיה מגניבה


חמור