גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי שירה גיל.

שמות החג

שמות החג הם: 
1.חג חנוכה- חג האורים ,קוראים לחג זה ככה מיפני זכר ניצחונם של החשמאים,

המועד בו נחגג החג:



מספר הימים בהם נמשך החג:

כאן כותבים כמה ימים נמשך החג ומדוע נבחר לו האורך הזה

הסיבה לקיום החג:

כאן מסבירים מה גרם לכך שהחליטו לקבוע חג בעקבותיו.

מנהגי החג:

  • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
  • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
  • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
  • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
  • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 

מאכל מרכזי בחג:

  • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה
  • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה
  • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה
  • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה

תלבושת מיוחדת שלובשים בחג:


חנוכה