גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי דליה.

מקצוע הלימוד:חקלאות


גיל התלמידים:כיתה ה


מטרות השיעור:  

  • חקר חקלאות אקולוגית עתידנית,
  • לימוד וחקר הנושאים הרלוונטים
  • כתיבת ערכים 

מהלך השיעור:

  1. סיעור  מוחין
  2. חלוקה לקבוצות
  3. בחירת ערך בנושא
  4. חקר וכתיבת הערך

סיכום השיעור: 
לאחר יצירת לוח שיתופי של סיעור מוחין
בחירת הערכים וחלוקה לקבוצות ינסחו התלמידים ויכתבו את הערכים שבחרו.


עזרים נדרשים: מחשב