קבוצת ילדים שמתעלמת מילד או ילדה בודדים, לא מדברת איתם ומנדה אותם מפעילות כיתתית או חברתית. 
חרם