גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי זיווני.

אזורי תפוצה בעולם:

בית הגידול - סביבת החיים בה גר:

מבנה הגוף:

מזונו (האם הוא צמחוני/אוכל בשר/אוכל-כל):

תהליך הרבייה (גלגול מלא או גלגול חסר):

יחידני או חברתי:

מועיל או מזיק לבני- אדם:

"התפקיד" שלו בטבע:

מיוחד, מעניין ו"מגניב" בו: