מקצוע הלימוד: חשבון


גיל התלמידים:11


מטרות השיעור: 

  • לדעת מספרים ועוד מלא דברים שעוזרים לך בחיים.


מהלך השיעור:
  1. כאן כותבים בנקודות את מהלך השיעור 
  2. כאן כותבים את השלב השני במהלך השיעור 
  3. כאן כותבים את השלב השלישי במהלך השיעור
  4. כאן כותבים את השלב הרביעי במהלך השיעור


סיכום השיעור:


עזרים נדרשים: עיפרון ומוח
חשבון