תיאור בעל החיים

חיה עם אוזניים קצרות ארבעה רגליים וזנב לא ארוך במיוחד ושפם קצר וכמובן פרווה 


מחלקה: יונק

משפחה: חתוליים

תנאי מחייה: לא קשה בעיקר (תלוי איזה חתול זה)

מזון מועדף: לקטנים-חלב-לה קט                           בוגרים-מים-לה קט של בוגרים-אפשר גם דגים

משך זמן ההיריון: עשרה צאצאים בתוך חמש שנים
תפוצה בארץ ובעולם: 

חתולים