תיאור בעל החיים

חתולי בית הם בעלי חיים שהתפתחו מחתולי הבר.


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: חיות.

משפחה: חתוליים

תנאי מחייה: ביתיים

מזון מועדף: דגים

משך זמן ההיריון: 67 - 58

תפוצה בארץ ובעולם: צרפת, ברזיל, רוסיה, סין, ארה"ב.

חתולי בית