תיאור בעל החיים

חתול בר הוא חי 13-14 שנים


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: יונק

משפחה: חתולים

תנאי מחייה: אני לא יודעת

מזון מועדף: לא ידוע

משך זמן ההיריון: לא ידוע

תפוצה בארץ ובעולם: לא ידוע

חתולי בר