גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי עוגי.

        ט"ו בשבט הוא חג יהודיה הנקרא גם  ראש השנה לאילנות.
נהוג לאכול בט"ו בשבט את שבעת המינים-