טלפון זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד ממקר ולא בריא לאנים