כאן יש לכתוב במשפט אחד את שמה של האישיות והתפקיד או התפקידים הבכיריעיחם ביותר שמלאה

קורות חיים


שנת הלידה ושנת הפטירה (אם יש):1993
מקום לידה:ירושלים
מקום מגורים ופעילות (המקום בו ביצעה האישיות את הפעולות שהביאו לפרסומה):גבעת שאול
משפחה:שרקי

תפקידים

כתב לעניני חרדים
  • כאן יש לכתוב את שם התפקיד שמילאה האישיות והשנים בהן מילאה את התפקיד
  • כאן יש לכתוב את שם התפקיד שמילאה האישיות והשנים בהן מילאה את התפקיד
  • כאן יש לכתוב את שם התפקיד שמילאה האישיות והשנים בהן מילאה את התפקיד

חזון


כאן יש לספר בכמה מילים מה היה החזון של האישיות (מה היא ניסתה לשנות בעולם) ומה הביא לפרסומה

אירועים משמעותיים בחייו


  • כאן יש לספר על ילדותו
  • אחיו מת
יאיר שרקי