יבשת היא שטח גדול ורציף של יבשה על פני כדור הארץ.


אי ההסכמה הגדולה ביותר בנושא חלוקת היבשות היא הגבול בין אירופה לאסיה - יש כאלה המחשיבים את שתיהן ליבשת אחת - אירואסיה.

היבשות


יבשת