יהודה  המכבי בנו של מתתיהו לוחם נגד אנטיוכוס וגם נגד צבאות אחרים למען ישראל או בשם יהודה.

קורות חיים


1.שנת הלידה: המאה השנייה לפני הספירה.
 2.שנת פטירה: המאה השלישית לפני הספירה.
3.מקום לידה: מודיעין הרי יהודה.
4.מקום מגורים ופעילות : יהודה המכבי נולד במודיעין בהרי יהודה ונלחם בגלעד ,בגליל ,בבשן ,בגולן ובירדן המזרחי.
5.משפחה: יהודה המכבי הוא הבן של מתתיהו והוא ממשפחת החשמונאים .

תפקידים


  • מצביא מזהיר
  • מפקד צבאי
  • לוחם שנלחם נגד המעצמה ההלניסטית של בית לוקוס

חזון

   
החזון של יהודה בן מכבי שהוא רצה לשמור על היהדות ועל הזכות של היהודים לשטח משלהם , בכדי לקיים את מצוות התורה.


ציטוטים או מעשים מוכרים


  "כגור אריה ישאג לטרף, וימוגו הפושעים מפחדו".
"יהודה המכבי איש גיבור ובן חיל מנעוריו, הוא יהיה לכם לראש במלחמה "
  • יהודה המכבי היה מצביא במלחמה של בית לוקוס וניצח את הלוקוסים

אירועים משמעותיים בחייו 


  • אירוע חשוב בחייו של יהודה המכבי הוא  הקרב על  בית חורון, הניסיון השני של האימפריה הסלאוקית לדכא את החשמונאים, הקרב נערך בשנת 166 לפני הספירה ויהודה החריב את תחום 
  • קרב בית צור,הקרב הרביעי בסדרת הקרבות של החשמונאים שנערך בשנת 164 באזור בית צור בדרום יהודה .
יהודה בן מכבי