יהושפט היה מלך יהודה הרביעי. בשנים 870-867 לפנה"ס שימש כעוצר, ובשנים 867-846 לפנה"ס כמלך יהודה. מקובל לראות בו אחד החשובים, המוצלחים ובדרך כלל גם הצדיקים, שבמלכי יהודה.