יובל הוא חלק קטן מנהרv
כשנהר מתחלק לכמה חלקים כל חלק הוא יובל
יובל